Leave a comment

Prietenia cu Domnul

25 Iunie, 2015

Psalmul 25:12-15

Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă. El va locui în fericire, şi sămânţa lui va stăpâni ţara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El, şi legământul făcut cu El le dă învăţătură. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laţ.

Psalmistul David a scris că acelora, care se tem de Domnul și umblă mereu în frica de Domnul, El le arată calea pe care trebuie să meargă. Ei nu stau încurcați la intersecțiile vieții, căci Domnul le luminează mintea prin Duhul Sfânt și ei știu ce drum să aleagă. Ei nu se rătăcesc, căci Domnul le arată căile Lui și îi învață cărările Lui. Dumnezeu le garantează acestora locuire în fericire, adică în liniște și pace, iar neamul lor va stăpâni țara. Desigur că Psalmistul David s-a gândit la urmașii lui, după făgăduința Domnului. Cei care se tem de Domnul au garantată prietenia Domnului! Nu e un concept prea popular a fi prieten cu Domnul. E greu de imaginat cum poate fi un om păcătos prieten cu Dumnezeul care este sfânt și drept. Adam, înainte de păcătuire a avut ceea ce nimeni nu a mai experimentat pe acest pământ. Zilnic se întâlnea cu Dumnezeu și era o comuniune care nu se poate descrie deoarece mintea noastră a fost atinsă de păcat. În Vechiul Testament nu au fost mulți care să fie numiți de Domnul ca fiind prietenii Lui. Avraam a fost numit prieten al Lui Dumnezeu. Nimeni nu poate tăgădui că umblarea lui Avraam prin credință și în deplină ascultare de Domnul, l-a pus în acea poziție. Împăratul David a fost numit „om după inima Lui Dumnezeu,” dar nu ni se spune mai mult. Ce a însemnat prietenia Lui Avraam cu Dumnezeu? Eu cred că a însemnat o ascultare necondiționată din partea lui Avraam și călăuzire din partea Domnului. Nu știm alte detalii, doar că Dumnezeu a avut încredere în Avraam și Avraam s-a încrezut pe deplin în Dumnezeu. Domnul Isus lărgește sfera prietenilor Lui prin faptul că le dă acest drept la toți cei ce ascultă de Cuvântul Lui. Cei ce ascultă de El sunt prietenii Lui. Ce har măreț să-L ai pe Dumnezeu ca prieten! Prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, dar umblarea în frica de Domnul este prietenie cu Domnul! Noi nu am inițiat această prietenie, ci El a venit la noi și ne-a dat harul mântuirii, ca prin acest har să putem beneficia de prietenia Lui. În legământul pe care L-a făcut cu noi, Domnul a pus învățăturile Lui, învățături care ne ajută să umblăm în frica de Domnul și astfel să fim tot mereu prietenii Lui Dumnezeu! De aceea, noi trebuie să ne întoarcem întotdeauna ochii spre Domnul și cu siguranță că El ne va scoate din orice laț pe care cel rău ni-l pune pe cale. Să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să fim credincioși Lui Dumnezeu și ascultători de El, așa cum a fost Avraam. Să ne ajute Domnul să învățăm tot mereu din legământul Lui Dumnezeu cu noi pentru ca să fim serioși în umblarea noastră cu El!

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: