Leave a comment

La Dumnezeu toate sunt posibile

26 Iunie, 2015

Matei 19:26

Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.”

Sunt convins că am mai scris sau am predicat despre acest subiect, dar văd în jur că mulți încearcă să-L limiteze sau chiar să-L diminueze pe Dumnezeu. Îi aud pe unii oameni spunând că Dumnezeu dacă ar putea rezolva toate lucrurile, atunci nu ar mai fi în lume ceea ce vedem azi, dar spun ei, se pare că Dumnezeu nu poate. Nu pot tăcea la astfel de vorbe. Dumnezeu este Unicul Dumnezeu și toate lucrurile sunt posibile cu El. Ucenicii Domnului Isus au întrebat, „atunci cine poate fi mântuit?” Ei au fost uimiți de cuvintele Domnului Isus, care a spus că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în Împărăția Lui Dumnezeu. Ucenicii s-au mirat de cerința Domnului Isus pe care a făcut-o tânărului bogat și anume să vândă tot ce are, să dea la săraci și apoi să-L urmeze pe El. Domnul Isus a știut ce-l mai lega pe acel tânăr și de aceea i-a făcut o astfel de cerere. Bogățiile sunt o cursă pentru mulți, de aceea e foarte greu să intre bogații în împărăția cerurilor. La acest punct s-au oprit ucenicii și li s-a părut că nu mai poate fi nimeni mântuit. Nu cred că noi nu am fi fost la fel de mirați ca și ucenicii. Domnul s-a uitat țintă la ei, adică s-a focalizat special pe ei, pentru ca să înțeleagă bine ceea ce avea să le spună. Apoi, Domnul le-a răspuns că așa arată lucrurile din punctul de vedere al oamenilor, dar nu din punctul de vedere al Lui Dumnezeu! Ceea ce la oameni pare imposibil, la Dumnezeu totul e posibil! Există multe lucruri pe care oamenii nu le înțeleg și care îi pun de multe ori în încurcătură pe ei, dar nu pe Dumnezeu! Dumnezeu este suveran, are un plan perfect și planul Lui se duce la îndeplinire, nu în mod mecanic, ci personal, lucrând cu noi și făcându-ne parte din planul Lui măreț. Desigur că Domnul Isus nu a spus că bogații nu pot fi mântuiți, ci El a spus că este foarte greu pentru bogați, deoarece bogățiile au tendința să le ia toată atenția. Dumnezeu însă este atotputernic, atotînțelept, atotștiutor! Ceea ce ucenicii vedeau imposibil, Domnul Isus vedea foarte posibil. De-a lungul veacurilor, Dumnezeu a adus la mântuire atât bogați cât și săraci. Atât în Vechiul cât și în Noul Testament găsim oameni bogați care s-au întors la Domnul și au făcut lucruri frumoase pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu se uită la starea socială a cuiva, ci El se uită la inimă. Să-I mulțumim Domnului Isus că ne-a mântuit și pe noi dându-ne El darul credinței pentru ca noi să credem în El! Să nu ne mai uităm la lucrurile din jurul nostru cum se uită lumea, ci să ne uităm la ele așa cum se uită Dumnezeu, fără să ne concentrăm la probleme, ci doar la rezolvarea lor!

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: