Leave a comment

Iov a învățat pe prietenii lui căile Domnului

27 Iunie, 2015

Iov 27:10-12

Este Cel Atotputernic desfătarea lui? Înalţă el în tot timpul rugăciuni lui Dumnezeu? Vă voi învăţa căile lui Dumnezeu, nu vă voi ascunde planurile Celui Atotputernic. Dar voi le cunoaşteţi şi sunteţi de acelaşi gând; pentru ce dar vorbiţi aşa de prosteşte?

Iov a vorbit despre cel nelegiuit, care nu are nici o nădejde, deoarece el nu-L are pe Dumnezeu. Cel nelegiuit nu se roagă Lui Dumnezeu și nici nu-și găsește plăcerea sau desfătarea în Dumnezeu. Cu aceste cuvinte a vrut Iov să arate prietenilor săi că el nu este ca cel nelegiuit, ci el are credință și înalță rugăciuni către Dumnezeu. Iov a fost convins că prietenii lui știau ca și el acest lucru, dar nu pricepea de ce vorbeau ei așa de nechibzuit. E trist că ei știau adevărul, dar vorbeau doar ca să vorbească și ei ceva. Prietenii lui Iov aveau o teologie și au încercat pe toate căile să-l convingă pe Iov că este vinovat de ceva. Toate încercările lor au fost respinse de Iov, pe baza faptului că el nu se știa vinovat de ceva specific, și apoi el se baza pe caracterul Lui Dumnezeu care nu pedepsește după principiile umane. Prietenii lui Iov, deși au avut intenții bune, nu au vorbit la fel de bine ca și Iov. Așa a spus Dumnezeu la sfârșitul dialogului dintre ei. În aceste versete Iov le-a spus prietenilor lui că o să le vorbească, și o să-i învețe puterea și căile Lui Dumnezeu, și nu o să ascundă de ei planurile, și principiile Lui Dumnezeu. Iov a cunoscut pe Domnul și a umblat în neprihănire și în frica Domnului. Lui nu i-a fost greu și nici rușine să învețe pe alții căile Domnului, căci el le cunoștea foarte bine. Domnul s-a lăudat cu Iov înaintea îngerilor și a Satanei, care s-a luptat pe orice cale să-l distrugă pe Iov. Deși Iov nu a știut nimic de dialogul dintre Dumnezeu și Satana, el s-a încrezut în Dumnezeu și a sperat că până la urmă se va scula Dumnezeu să-l salveze. În starea în care era, plin de bube și în dureri groaznice, Iov a avut tăria de caracter să-i învețe pe prietenii lui cine este Dumnezeu. Cum stăm noi oare la acest capitol? Cum este astăzi creștinismul? Este gata oare să învețe pe alții calea Domnului? Fariseii se rătăceau pe ei și duceau și pe alții în rătăcire. Suntem noi oare deosebiți? Iov a promis că îi va învăța căile Domnului pe prietenii lui, și așa a făcut. În cuvântările lui a prezentat felul cum Dumnezeu lucrează și le-a descoperit planurile Lui Dumnezeu. Sfântul Pavel știa planurile Lui Dumnezeu și nu s-a temut să facă de cunoscut contemporanilor săi „tot planul Lui Dumnezeu.” Mă rog Domnului ca noi toți să facem la fel, întâi să învățăm noi calea Domnului și apoi s-o vestim și altora. Să nu ne rușinăm și să nu ne fie frică să descoperim tuturor oamenilor planul de mântuire al Lui Dumnezeu. Să învățăm căile Lui tot mai bine, ca să mergem drept pe ele și să arătăm și altora căile Domnului.

Leave a Reply

%d bloggers like this: