Leave a comment

Călăuzire spectaculară

29 Iunie, 2015

Deuteronom 29:5-6

Totuşi El zice: „Eu v-am călăuzit patruzeci de ani în pustie; hainele nu vi s-au învechit pe voi, şi încălţămintea nu vi s-a învechit în picior: pâine n-aţi mâncat şi n-aţi băut nici vin, nici băutură tare, ca să cunoaşteţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”

Dumnezeu a vorbit poporului prin Moise, înainte de intrarea în Canaan. Dumnezeu le-a adus aminte că au fost călăuziți în pustie, și cum hainele și încălțămintea nu s-au învechit. Nu au avut pâine, nici vin, nici altă băutură în acel timp, dar au avut mană din cer și apă din stâncă. Călăuzirea poporului, îngrijirea deosebită, comportarea lor austeră, toate au avut scopul de a-L cunoaște pe Dumnezeu ca Domnul și Dumnezeul lor. Dorința Lui Dumnezeu din totdeauna a fost ca noi să-L cunoaștem. Călăuzirea poporului Israel a fost unică în istoria lumii. Nici un popor nu a experimentat întreaga gamă a experiențelor poporului Israel. Toate neamurile pot spune că au fost conduse de Dumnezeu, dar nici un neam nu poate spune ce a spus Moise despre poporul Domnului. Ce este de mirat, este faptul că în acești patruzeci de ani cei mai mulți nu L-au cunoscut, sau mai bine zis nu L-au recunoscut pe Dumnezeu. Cei care au auzit cuvintele lui Moise, au fost copiii acelora care au murit în pustie din pricina necredinței în Dumnezeu. Da, părinții lor ar fi putut întra în Canaan imediat după venirea iscoadelor, dar în loc să creadă în Dumnezeu, ei s-au speriat de raportul negativ al celor zece iscoade. Nici nu cred că părinții lor au auzit ce a spus Iosua și Caleb. Cei doi au crezut că prin puterea Lui Dumnezeu vor putea intra în Canaan, dar nimeni nu i-a ascultat. Din toată generația aceea, doar Iosua și Caleb au intrat în Canaan. Este clar că acești doi titani au cunoscut că Dumnezeu era Domnul și Dumnezeul lor. Călăuzirea unică pe care Israelul a avut-o, este pentru noi un exemplu ca noi să înțelegem că Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne călăuzește în fiecare clipă. El ne poartă pe căile plăcute Domnului și ne ține ochii îndreptați la Căpetenia desăvârșirii credinței noastre, adică la Domnul Isus. Pâinea noastră cea de toate zilele, El ne-o dă în fiecare zi, și orice ne lipsește El știe să împlinească. Da, Domnul ne-a păzit și ne va păzi în fiecare zi. Cred că rămâne același scop și pentru noi, ca să știm și noi că Dumnezeu este Domnul și Dumnezeul nostru. Desigur, Biserica are o poziție diferită decât Israelul în planul Lui Dumnezeu, dar Biserica trebuie să fie ascultătoare și să urmeze călăuzirea Duhului Sfânt. Cunoașterea noastră este mediată prin Domnul Isus. El a venit în lume să ni-L descopere pe Tatăl, iar Duhul Sfânt a venit să ne învețe tot despre Domnul Isus și învățătura Lui. Spre deosebire de cei din Vechiul Testament, noi avem întreg canonul, atât Vechiul cât și Noul Testament la dispoziția noastră și putem învăța de la Genesa la Apocalipsa despre Dumnezeu și planul Lui. Noi Îl cunoaștem pe Dumnezeu ca și Creator, ca și Dumnezeul Legământului, al Judecății, al Dreptății, al Pedepsei și al Dragostei. În Noul Testament, Dumnezeu ne este prezentat ca fiind Tatăl nostru. Tatăl ne-a iubit așa de mult, încât a dat pe Singurul Lui Fiu, pe Domnul Isus să moară, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În fiecare zi, Tatăl ne poartă de grijă, de aceea să-I dăm slavă și să-L ascultăm în tot ce ne spune prin Cuvântul Lui. Să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să creștem în fiecare zi tot mai mult în cunoașterea Lui Dumnezeu.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: