Leave a comment

Cuvântul Lui Dumnezeu este un scut tare

30 Iunie, 2015

Proverbele 30:4-6

Cine s-a suit la ceruri şi cine s-a coborât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numeşte el şi cum cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească şi să fii găsit mincinos.

Ce întrebări, și ce provocări în aceste versete! Agur fiul lui Iache, un om care nu se știe exact cine a fost, a pus întrebări pe care el nu le-a putut răspunde. Unii cred că este Solomon, deoarece cuvintele Agur și Iache pot fi traduse ca „cel ce strânge,” și Solomon a adunat înțelepciune de peste tot. Alții cred că a fost unul din oamenii lui Ezechia care a adunat aceste proverbe. Oricine a fost, acest autor a știut cum să pună întrebări și unde se poate găsi răspunsul. Este clar că și la întrebările din aceste versete răspunsul este Dumnezeu, căci El este răspunsul la orice întrebare. El poate să se suie și să coboare din cer și toate sunt sub conducerea Lui. El a dat Cuvântul Lui și Cuvântul este scut, ocrotire pentru cei care se încred în Domnul și cred Cuvântul Lui. Ce putem noi răspunde? S-a suit vreun muritor la cer? Apostolul Pavel și Apostolul Ioan au fost în cer, dar ei nu s-au suit singuri, ci au fost răpiți de puterea Lui Dumnezeu, așa că răspunsul este, nimeni nu s-a suit la cer. De coborât, a coborât Domnul Isus. El a adunat vântul în pumnii Lui. El a strâns apele în haina Lui. El a hotărât toate marginile pământului, căci prin El s-au creat toate câte există. Numele Lui e Dumnezeu, Isus este Fiul Lui. Toate au fost făcute prin El și pentru El. Trebuie să știm aceste lucruri. Ce mare asigurare a fost dată pentru cei care citesc Cuvântul Domnului! Cuvântul Lui Dumnezeu nu este un cuvânt care are nevoie de verificare sau de corectură, ci Biblia stă ca o stâncă încercată de timp. Timpul nu și-a pus amprenta negativă a învechirii pe Cuvântul Lui Dumnezeu, iar dușmanii nu au putut să-l elimine. Deși, au fost mulți care au dorit și poate mai doresc să elimine Cuvântul Lui Dumnezeu, nu au reușit, deoarece Cuvântul Lui Dumnezeu este veșnic. Domnul Isus a spus că cerul și pământul vor trece, dar Cuvântul Lui rămâne în veac. Cei care se încred în Cuvântul Lui Dumnezeu, aceia găsesc un scut tare în Cuvântul Lui Dumnezeu. Scutul pe care ni-l dă Cuvântul Lui Dumnezeu, este un scut pe care nu ni-l poate da oricine. Prin orice încercări și greutăți ale vieții, fiecare om care citește Cuvântul Lui Dumnezeu găsește liniște și mângăiere pentru sufletul lui. Să ne ferim de a adăuga sau a scădea ceva din Cuvântul Lui. Sunt mulți care adaugă și scad din Cuvântul Sfânt, crezând că așa va fi cum ei au decis. Da, ei vor putea înșela pe cei neștiutori, dar nu pe Dumnezeu. Dumnezeu a dat Cuvântul Lui și El așteaptă ca noi să împlinim Cuvântul Lui pentru a fi hrană și protecție pentru noi. Să luăm cu încredere Cuvântul, să-l citim căutând să-l împlinim în totul. Fie ca scutiți de Cuvântul Lui, să fim mai mult decât biruitori și astăzi și până-n ziua veșniciei.

Leave a Reply

%d bloggers like this: