Leave a comment

Nu suntem din această lume

01 Iulie, 2015

Ioan 17:16-18
Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume.
Domnul Isus, în rugăciunea Sa înainte de răstignire, a spus că noi nu suntem din lume. Am fost din lume, dar prin mântuirea Lui, noi nu mai suntem din această lume, ci din lumea Lui Dumnezeu. El, Domnul nostru nu a fost și nu este din lume, și așa suntem și noi.

 

Ne dăm noi oare seama ce înseamnă această afirmație? Pricepem noi îndeajuns că noi nu suntem din această lume? De ce suntem atunci așa de afectați de ce este în această lume? De ce credem că această lume are viitorul în mâini? De ce suntem oare așa legați de această lume? Recent un profesor mi-a spus că decizia curții supreme nu trebuie nici să ne mire nici să ne supere, deoarece nu e lumea noastră, ci este a lor, a celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Într-adevăr, noi nu suntem din această lume, ci doar trecem prin ea către țara noastră care este peste mormânt. În poziția în care Domnul ne-a pus, nu există altă cale decât ca noi să fim sfinți. Nu, nu vă supărați că vă scriu iarăși de sfințenie, dar în lumea Lui Dumnezeu numai sfinții vor fi. Domnul Isus a rezolvat și acest lucru. El s-a rugat ca Tatăl se ne facă să fim sfințiți prin adevărul Lui. Domnul Isus S-a declarat pe El Însuși ca fiind Calea, Adevărul și Viața, dar a cerut Tatălui ca noi să fim sfințiți prin Cuvântul Lui, Cuvânt care este adevărul Lui Dumnezeu. Prin Cuvântul Lui El S-a revelat omenirii. Prin Cuvântul Lui noi am auzit despre mântuirea Lui. Prin Cuvânt am fost născuți din nou și tot prin Cuvânt creștem, căci el este hrana sufletului nostru. Cuvântul Lui ne conduce zilnic pe calea Lui Dumnezeu, și tot Cuvântul ne ține separați de păcat. Sfințirea este procesul prin care Dumnezeu ne transformă după chipul Domnului Isus. Din toate mijloacele de revelație ale Lui Dumnezeu, Cuvântul Lui scris, Biblia, este cel mai eficient și la îndemâna tuturor credincioșilor. Natura prezintă o revelație generală, iar minunile au fost limitate. Însuși Domnul Isus, mijlocul suprem de revelație al Lui Dumnezeu, nu este altfel cunoscut decât prin Cuvânt. În veacul nostru, Cuvântul este primordial în cunoașterea Lui Dumnezeu și a Domnului Isus. Cuvântul Lui ne crește spiritual, de aceea trebuie ca noi să-l citim și să medităm asupra lui la fel ca psalmistul care medita zi și noapte la Legea Domnului. Moise când a primit a doua oară Legea în mâinile lui, fața lui a strălucit încât a trebuit s-o acopere. El a venit din prezența Lui Dumnezeu. La fel și noi când ne adâncim în Cuvântul Lui Dumnezeu suntem în prezența Lui Dumnezeu, prezență care ne separă de tot ce este lume și păcat. Cum Domnul Isus a fost trimis în lume, și noi suntem trimișii Lui în această lume. Noi suntem ambasadorii Lui Dumnezeu în această lume. Să ne dăm toate silințele să-L reprezentăm bine pe Domnul în lumea în care El ne-a trimis. Gustând mereu din dulceața Cuvântului Lui Dumnezeu, nu vom mai dori gunoaiele lumii în care trăim. Fie ca și în această zi să umblăm conduși de Cuvântul Lui. Fie ca sfințirea prin Cuvânt să fie vizibilă pe fețele și în viețile noastre!

Leave a Reply

%d bloggers like this: