Leave a comment

Un om curajos până la moarte

03 Iulie, 2015

Luca 3:18-20

Astfel predica Ioan poporului Evanghelia, și-i dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, şi pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele şi pe acela că a închis pe Ioan în temniţă.

Unde este astăzi Ioan Botezătorul, omul trimis de Dumnezeu să pregătească calea Domnului? De ce nu mai este și astăzi un Ioan care să meargă la Washington și la Moscova, la Londra și la București? De ce nu este nimeni care să îi ia locul? Un comentator de televiziune a spus în aceste zile, că legile și deciziile nebunești sunt date în America, fiindcă nu este nici o voce puternică din partea creștinilor. Să fie oare așa? Creștinii tac și apoi se miră de relele din jurul lor. Oh, cum aș dori să vină Iona și Ioan Botezătorul să strige pe străzile Americii, chemându-i pe oameni la pocăință! Unde sunt oare creștinii? Nu mai au voce pentru că nu au genunchi! Lipsește rugăciunea și Cuvântul din viața creștinilor. E oare frica că Irozii de azi vor face ce a făcut Irod cu Ioan Botezătorul? În Israelul de demult, au fost patru sute de ani de beznă. Desfrâul adus de greci și de romani era la culme. Templul a fost desecrat, evreii au fost obligați să vorbească grecește, și altarele au fost dărâmate. Nu era nici o speranță de bine, dar Dumnezeu l-a trimis pe Ioan să confrunte puterile de atunci. Va ridica oare Dumnezeu un alt Ioan? Nu a fost nici un om ca omul acesta. El a umblat cu Dumnezeu și atunci când Dumnezeu a hotărât, el a mers la Iordan și a predicat Evanghelia pocăinței. Mulțimile au alergat la el, iar el le-a explicat fiecăruia ce să facă ca să ajungă la mântuire. Vocea lui Ioan a răsunat ca să pregătească calea Domnului Isus. El nu s-a sfiit să spună celor care veneau la el, să renunțe la felul vechi de viață și să înceapă un nou mod de viață, adică el le-a spus să se pocăiască căci Împărăția Lui Dumnezeu era aproape. Când l-a întâlnit pe Irod l-a confruntat fără teamă de consecințe. Evanghelicii merg la Casa Albă și apoi declară că nu trebuie să judecăm ca să nu fim judecați. Ioan nu a judecat de dragul judecății, ci situația respectivă a cerut lucrul acesta. Irod trăia în desfrâu, și în același timp era împăratul lui Israel! Dar Ioan nu s-a limitat doar la atât, ci Luca ne-a scris, că Ioan a dat multe alte sfaturi celor ce au auzit mesajul lui. Ioan a avut răbdare să explice evanghelia, ca oamenii să o înțeleagă bine de tot. Nimeni nu a putut să se scuze că nu a înțeles ceea ce Ioan a predicat. Cum se prezintă oare astăzi mesajul evangheliei? Mai sunt din aceia care au curajul lui Ioan să spună celor care doar de formă merg la biserică, că merg degeaba dacă nu se pocăiesc? Ioan nu s-a temut de moarte, de aceea a putut confrunta pe cei ce nu dovedeau faptic că s-au întors cu adevărat la Dumnezeu. Ioan a spus adevărul și nu s-a temut nici de ostași, nici de farisei, și nici chiar de împărat. Singura lui teamă a fost, ca nu cumva Domnul Isus să fie doar un profet și nu trimisul Lui Dumnezeu. Teama aceasta a fost spulberată când Domnul Isus i-a trimis vorbă că Împărăția despre care ei predicau, a început să ia ființă–șchiopii au început să umble, surzii să audă, iar orbii să vadă. La scurt timp după aceea, Ioan a murit. Viața lui a rămas peste veacuri ca model de ascultare deplină de Dumnezeu. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice mulți oameni ca Iona și ca Ioan Botezătorul! Să ne rugăm Domnului ca cei din bisericile creștine să dea lumii un mesaj clar, pentru ca Irozii de azi, chiar dacă ne vor închide, să știe Cine este Dumnezeu. Irod l-a închis pe Ioan și apoi l-a omorât, dar vocea lui nu a putut să o stingă. După două mii de ani, noi citim despre Ioan Botezătorul, care a fost un om, dar un om în mâna Lui Dumnezeu care a devenit un superom. Fie ca noi toți să fim voci care să vestim evanghelia Domnului Isus generației noastre, cu claritate și convingere!

Leave a Reply

%d bloggers like this: