Leave a comment

„Slavă Lui Dumnezeu în locurile prea înalte, și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.”

29 Decembrie, 2016

Luca 2:14

„Slavă Lui Dumnezeu în locurile prea înalte, și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.”

Cântarea îngerilor de acum două mii de ani de la nașterea Domnului Isus ne arată cât de mare a fost acest eveniment. Când vestea a venit în lume că s-a născut un Mântuitor, nu mulți oameni și-au dat seama ce înseamnă acest lucru. Ciobanii au ascultat mesajul îngerului, dar nu cred că au înțeles prea mult. Chiar după ce-au văzut pruncul, nu cred că toate întrebările lor au găsit răspunsul potrivit. Îngerii însă știau cine este Domnul Isus și ce schimbare majoră a făcut ca să fie Mântuitor. El, veșnic Fiul slavei, El eternul Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, era mereu adorat de îngeri. Când El a intrat în lumea oamenilor prin concepția miraculoasă, și apoi a fost născut la fel ca toți oamenii, îngerii au izbucnit în cântarea lor de laudă! Ei pricepeau că omul care a fost înșelat și aruncat afară din grădina Edenului, prin Domnul Isus se va putea întoarce înapoi la pomul vieții. Îngerii și-au dat seama de magnitudinea evenimentului venirii Domnului Isus în lume și de aceea au dat slavă Lui Dumnezeu. Desigur că orice se petrece în acest univers, totul este în planul Lui, și în ultimă instanță, totul se petrece pentru slava Lui Dumnezeu. Îngerii au cântat însă și despre pacea care trebuie să fie între oamenii plăcuți Lui Dumnezeu. La ce oameni s-au referit îngerii? Cum erau, sau cum sunt oamenii plăcuți Lui Dumnezeu? Dumnezeu Tatăl a spus despre Domnul Isus că în El Își găsește toată plăcerea, deci cine trăiește ca Domnul Isus este un om plăcut Lui Dumnezeu. Dar cine trăiește oare cum a trăit Domnul Isus? Dacă Duhul Lui Dumnezeu este în noi, atunci noi suntem aceia care trăim cum a trăit Domnul Isus, și noi suntem plăcuți Lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca El să pună tot mereu pacea Lui în noi, ca apoi noi să trăim în pace cu toți oamenii plăcuți Lui Dumnezeu!

Leave a Reply

%d bloggers like this: