Leave a comment

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui!

31 Decembrie, 2016

Psalmul 118:29

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui!

Zilele acestui an s-au dus, dar Domnul a fost şi este plin de îndurare! S-au dus în zbor zilele acestui an, şi acum la sfârșit de an mă întreb, am dat oare ce am mai bun Lui Isus? Timpul, banii, atenția, devotamentul spre cine au fost îndreptate? Lui Dumnezeu sau lumii acesteia? El ne-a condus cu brațul Lui puternic şi nu ne-a lăsat niciodată singuri. El a fost cu noi chiar dacă uneori nu am văzut prezența Lui, El a fost lângă noi. El nu se poate să mintă. El este Dumnezeul adevărat şi drept! Psalmistul ne îndeamnă să-L lăudăm pe Domnul căci este bun! Bunătatea Lui Dumnezeu e neîntrecută! Oamenii buni au și clipe când nu mai sunt buni. Dumnezeu însă nu a fost nici o clipă fără bunătate. Bunătatea Lui e atât de mare cât este de mare Dumnezeu, iar Dumnezeu este de necuprins, deci şi bunătatea Lui e necuprinsă! Nu este nimeni ca El. El este singurul bun. Când cineva i-a spus Domnului Isus, “bunule Învățător,” El a răspuns, “de ce mă numeşti bun, unul singur este bun, Dumnezeu.” Da, într-adevăr doar Dumnezeu este bun. Slavă Lui Dumnezeu! La acest final de an putem privi şi la îndurarea Lui Dumnezeu care la fel este veşnică! Profetul Isaia a spus din partea Domnului că la fel cum un tată se îndură de copiii Lui, aşa se îndură şi Dumnezeu de noi. Eu cred că mai mult şi mai bine decât orice părinte, Dumnezeu îşi arată îndurarea față de copiii Lui! Să ne gândim la fel ca şi psalmistul, la bunătatea şi îndurarea Lui Dumnezeu, şi să venim înaintea Lui cu laude şi mulțumiri. El nu doreşte jertfele noastre, ci ascultarea noastră. Dumnezeu vrea ca noi să umblăm în căile Lui şi să facem voia Lui. Aşa cum Domnul în bunătatea şi îndurarea Lui veşnică ne-a luminat să venim la El, tot aşa ne luminează şi cărarea către cer. Zilnic ne-a luminat mintea şi duhul, ca să ascultăm de El şi de Cuvântul Lui şi în acest an. Cred că şi în noul an tot El ne va lumina cărarea şi mâna Lui bună ne va conduce. Să ne încredem în El şi să-L lăudăm cu psalmistul şi cu toți sfinții care ştiu că El este bun şi îndurarea Lui ține în veci!

Leave a Reply

%d bloggers like this: