Leave a comment

Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți.

03 Ianuarie, 2017

Efeseni 5:15

Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți.

Apostolul Pavel a îndemnat pe credincioșii din Efes să fie atenți la umblarea lor pe acest pământ. La acest început de an doresc ca noi toți, care ne numim copiii Lui Dumnezeu, să fim mult mai atenți decât până acum la felul nostru de trăire. Sunt destul de mulți din aceia care umblă fără atenție pe drumul vieții și nu puține sunt accidentele spirituale! Cel credincios trebuie să umble prin Duhul Sfânt cu multă băgare de seamă, arătând de fapt în tot ce face înțelepciunea care vine de sus. Câte situații nu vor fi în anul acesta când ne vom izbi de propria noastră nebăgare de seamă? De câte ori ne vom împotmoli oare din pricina umblării ca niște neînțelepți? Să ne rugăm ca Domnul să ne ajute ca în fiecare zi să pornim și să umblăm cu mare atenție. Să ne dea Domnul multă înțelepciune să cunoaștem voia Lui și s-o împlinim în viețile noastre neîncetat. Să ne rugăm mereu ca El să ne ajute să umblăm cu mare băgare de seamă în orice situație din viața noastră, pentru a-I aduce slavă prin umblarea noastră de fiecare zi!

Leave a Reply

%d bloggers like this: