Leave a comment

Da, Tu ești lumina mea, Doamne! Domnul luminează întunericul meu!

04 Ianuarie, 2017

2 Samuel 22:29

Da, Tu ești lumina mea, Doamne! Domnul luminează întunericul meu!

David a îndreptat aceste cuvinte către Domnul cu convingerea că nu este altă lumină pe cărarea vieții lui, mai bună decât lumina pe care Dumnezeu o dă. David a cunoscut pe Domnul din tinerețe, iar la apusul vieții, poate chiar în ultima lui cântare, a recunoscut că lumina adevărată este Dumnezeu. În timpul vieții lui, David a avut multe momente de întuneric, dar Domnul a fost lumina lui chiar și în acele momente. În bezna sufletului lui, David a simțit cum s-a făcut lumină atunci când Dumnezeu a pătruns acolo. Câți dintre noi putem mărturisii ca și David? Este Domnul lumina noastră în fiecare clipă? Mai umblăm noi oare în întuneric? Domnul Isus ne-a declarat că El este lumina lumii, iar cine crede în El nu va umbla în întuneric! Dacă umblăm în lumină, atunci avem părtășie cu toți cei care umblă în lumină, iar sângele Domnului Isus ne curățește de orice păcat! Să ne rugăm ca Domnul să ne lumineze cărarea și în anul acesta și tot întunericul nostru să fie luminat de Dumnezeu! Chiar dacă vor veni momente de întuneric și în viața noastră, să ne încredem în Dumnezeu, Cel care este lumina adevărată, căci numai El poate să ne lumineze și să ne aducă pace și bucurie în suflet! Slavă Lui!

Leave a Reply

%d bloggers like this: