Leave a comment

Și, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul Lui Dumnezeu!”

07 Ianuarie, 2017

Ioan 1:36

Și, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul Lui Dumnezeu!”

Doresc la toți cei care citiți aceste rânduri și purtați numele omului ce-a anunțat pe Mielul Lui Dumnezeu, vă doresc să aveți o viață devotată ca a Lui Ioan. Ioan Botezătorul a văzut pe Domnul Isus și a declarat ceea ce Duhul Sfânt i-a spus să declare: Iată Mielul Lui Dumnezeu! Ce cuvinte pline de o armonie sfântă! Domnul Isus este Mielul de care Dumnezeu a avut nevoie ca să aducă mântuire pentru toți cei ce cred în Numele Lui. De două mii de ani, milioane și milioane de oameni și-au găsit salvarea prin Mielul Lui Dumnezeu! Aș dori ca toți cititorii acestor rânduri să fie siguri de mântuirea ce-au primit-o în dar de la Mielul Lui Dumnezeu! Să spunem cu bucurie tuturor că Isus este Mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, și să-i chemăm pe toți la El! Prezența Lui va aduce tuturor celor care-L primesc în inima lor pace, bucurie, și bună înțelegere. De ce oare nu toți oamenii iubesc prezența Lui Dumnezeu? De ce se tem mulți să-L cheme pe Dumnezeu în inimile lor? Doresc ca cei care-L avem pe Domnul Isus în inimile noastre, să-L onorăm prin ascultarea noastră necondiționată, și să trăim în așa fel ca să nu vrea să plece de la noi niciodată! Cei ce nu-L aveți în inima voastră, chemați-L chiar astăzi să vină la voi și să locuiască în inima și în casa voastră. Când Dumnezeu este într-o casă, casa aceea este binecuvântată de prezența Lui!

Leave a Reply

%d bloggers like this: