Leave a comment

Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.

10 Ianuarie, 2017

Eclesiastul 3:1

Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.

Înțeleptul Solomon a tras concluzia că tot ceea ce este pe acest pământ este sub controlul cuiva. Nu este nimic care să nu fie la timpul hotărât mai dinainte de Dumnezeu! Da, Dumnezeu le-a rânduit pe toate şi absolut nimic nu este în afara sferei cunoştiinței Lui Dumnezeu! Ce mare har este să ştim că şi în acest an, toate se vor derula după planul şi voia Lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a pus pe om pe pământ pentru ca acesta să-l stăpânească şi să-l populeze. Dar Adam nu a trecut însă testul ascultării de Dumnezeu, şi de atunci şi până acum toți au intrat în păcatul pe care el l-a comis. La împlinirea vremii însă, a venit Domnul Isus ca să ne aducă iarăşi în părtăşie cu Tatăl. Fie ca toți să ne uităm cu atenție la umblarea noastră din acest an. Să mergem pe calea vieții cu convingerea că totul este sub controlul Lui Dumnezeu, inclusiv noi şi viețile noastre. Să-I dăm slavă Lui Dumnezeu şi să-L rugăm să ne dea înțelepciune să trăim în aşa fel încât El să fie onorat!

Leave a Reply

%d bloggers like this: