Dr. Benjamin Cocar

Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.

06 Ianuarie, 2017 Psalmul 62:5 Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. David a fost omul care nu s-a dat înapoi de la încrederea lui în Dumnezeu. Nu au fost ușoare bătăliile prin care a trecut, dar în toate el s-a încrezut în Dumnezeu. De tânăr a învățat să se […]

Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru.”

05 Ianuarie, 2017 Iacov 4:15 Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru.” Cuvintele scrise de Iacov sunt așa de clare pentru fiecare cititor. Cei care sunt copiii Lui Dumnezeu știu prea bine, că Dumnezeu este suveran și nimic din lumea aceasta nu se […]

Da, Tu ești lumina mea, Doamne! Domnul luminează întunericul meu!

04 Ianuarie, 2017 2 Samuel 22:29 Da, Tu ești lumina mea, Doamne! Domnul luminează întunericul meu! David a îndreptat aceste cuvinte către Domnul cu convingerea că nu este altă lumină pe cărarea vieții lui, mai bună decât lumina pe care Dumnezeu o dă. David a cunoscut pe Domnul din tinerețe, iar la apusul vieții, poate […]

Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți.

03 Ianuarie, 2017 Efeseni 5:15 Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Apostolul Pavel a îndemnat pe credincioșii din Efes să fie atenți la umblarea lor pe acest pământ. La acest început de an doresc ca noi toți, care ne numim copiii Lui Dumnezeu, să […]

Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul; El este ajutorul și scutul nostru.

02 Ianuarie, 2017 Psalmul 33:20 Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul; El este ajutorul și scutul nostru. Pășind deja în noul an, mulți se uită cu îngrijorare la ceea ce se petrece în jurul lor. Psalmistul ne spune ceea ce ei, adică poporul Lui Dumnezeu au făcut: nădăjduiau în Domnul. Speranța lor a fost în Dumnezeu. […]

Domnul să-ți fie desfătarea, și El îți va da tot ce-ți dorește inima.

01 Ianuarie, 2017 Psalmul 37:4 Domnul să-ți fie desfătarea, și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmistul a scris aceste cuvinte inspirat de Duhul Sfânt, pentru ca toți copiii Lui Dumnezeu din toate generațiile să nu aibă altă desfătare decât în Domnul. Dumnezeu nu este împotrivă ca oamenii să fie desfătați, dimpotrivă El […]

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui!

31 Decembrie, 2016 Psalmul 118:29 Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui! Zilele acestui an s-au dus, dar Domnul a fost şi este plin de îndurare! S-au dus în zbor zilele acestui an, şi acum la sfârșit de an mă întreb, am dat oare ce am mai bun Lui Isus? […]

Doamne, Numele Tău rămâne pe vecie; Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam!

30 Decembrie, 2016 Psalmul 135:13 Doamne, Numele Tău rămâne pe vecie; Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam! Numele Lui Dumnezeu este un Nume veșnic! El este Acel ce este veșnic, fără început și fără sfârșit. În creația Lui El a pus început și sfârșit, dar Ființa Lui este veșnică. Veșnicul Dumnezeu a luat […]

„Slavă Lui Dumnezeu în locurile prea înalte, și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.”

29 Decembrie, 2016 Luca 2:14 „Slavă Lui Dumnezeu în locurile prea înalte, și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.” Cântarea îngerilor de acum două mii de ani de la nașterea Domnului Isus ne arată cât de mare a fost acest eveniment. Când vestea a venit în lume că s-a născut un Mântuitor, nu mulți […]

Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, și care erau întocmai cum li se spusese.

28 Decembrie, 2016 Luca 2:20 Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, și care erau întocmai cum li se spusese. După ce păstorii s-au dus la Betleem și au văzut pe Pruncul din iesle, drumul spre turmele lor a fost plin de laude și slavă către […]