Dr. Benjamin Cocar

Și au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, și am venit să ne închinăm Lui.

27 Decembrie, 2016 Matei 2:2 Și au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, și am venit să ne închinăm Lui.” După nașterea Domnului Isus, magii din Răsărit au mers la Ierusalim să-L caute pe împăratul de curând născut al Iudeilor. Dar El nu era în Ierusalim, […]

Maria păstra toate cuvintele acelea, și se gândea la ele în inima ei.

26 Decembrie, 2016 Luca 2:19 Maria păstra toate cuvintele acelea, și se gândea la ele în inima ei. Păstorii din câmp au mers în grabă la Betleem să vadă dacă nu au avut vreo vedenie, sau dacă este realitate ceea ce au auzit de la înger. Ei au văzut pe copilașul culcat în iesle, pe […]

Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un fiu. Și el i-a pus numele Isus!

25 Decembrie, 2016 Matei 1:25 Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un fiu. Și el i-a pus numele Isus! În urmă cu peste două mii de ani, Domnul Dumnezeu a dăruit lumii pe Fiul Său, adică pe Domnul Isus Cristos! Astăzi lumea creștină celebrează Crăciunul. Evanghelistul Matei a scris despre felul cum îngerul […]

În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.

24 Decembrie, 2016 Luca 2:1 În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Dumnezeul cerului și al pământului a condus întregul univers cu atâta înțelepciune încât nici un amănunt nu a fost lăsat pe dinafară. Domnul Isus trebuia să se nască în Betleem, iar mama lui, Maria, […]

El va fi pacea noastră!

23 Decembrie, 2016 Mica 5:5a El va fi pacea noastră! Profetul Mica ne-a scris că Domnul Isus se va naște în Betleem, dar nu s-a oprit acolo, ci a continuat să ne scrie ce va reprezenta Cel ce se va naște în Betleem. Profetul a văzut în viitor că Domnul Isus va fi pacea lor. […]

Și tu Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel, și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.

22 Decembrie, 2016 Mica 5:2 Și tu Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel, și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Ieri a fost prima zi de iarnă. Cei […]

Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr.

21 Decembrie, 2016 Ioan 1:14a Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Sărbătoarea nașterii Domnului Isus este sărbătoarea care celebrează venirea Domnului nostru în lume! Dacă doi dintre Evangheliști dau detalii cu privire la nașterea Domnului, Marcu nu spune nimic, iar Ioan privește dincolo de miracolul […]

Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul Său.

20 Decembrie, 2016 Luca 1:68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul Său. Preotul Zaharia a lăudat pe Domnul pentru darul frumos dat familiei lor. Ioan s-a născut în mod miraculos ca să fie premergătorul Domnului Isus. Zaharia a înțeles că acest copil avea un destin deosebit, […]

Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.

19 Decembrie, 2016 Luca 2:3 Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Zilele dinaintea Crăciunului au fost și sunt zile de călătorie și multă alergare. Oamenii sunt într-o permanentă frământare, iar pregătirile sunt din ce în ce mai sofisticate. În Israel a ajuns decretul de la Roma ca toți să se înscrie, […]

Și Maria a zis: „Sufletul meu mărește pe Domnul!”

18 Decembrie, 2016 Luca 1:46 Și Maria a zis: „Sufletul meu mărește pe Domnul!” După ce îngerul i-a spus marea veste, Maria s-a dus în munți la Elisaveta și Zaharia. Acolo ea a compus marea ei cântare de laudă pentru Dumnezeu. În loc de plângere, Maria a avut cuvinte de laudă, cuvinte care au izvorât […]