Meditatii

Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, și care erau întocmai cum li se spusese.

28 Decembrie, 2016 Luca 2:20 Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, și care erau întocmai cum li se spusese. După ce păstorii s-au dus la Betleem și au văzut pe Pruncul din iesle, drumul spre turmele lor a fost plin de laude și slavă către […]

Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtorare! Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea!

14 Ianuarie, 2017 Psalmul 4:1 Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtorare! Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea! Împăratul David a strigat către Domnul în toate necazurile lui. Nu a avut la cine să strige, de aceea psalmistul a strigat către Cel care poate scoate pe orice om […]

De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Cristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.

13 Ianuarie, 2017 2 Corinteni 12:10 De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Cristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare. Apostolul Pavel s-a rugat ca Domnul să-i ia țepușul din coaste, dar în loc să-l ia, Domnul i-a dat asigurarea că harul Lui îi este de […]

Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari, și El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.

12 Ianuarie, 2017 Psalmul 60:12 Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari, și El va zdrobi pe vrăjmașii noștri. Încrederea lui David în Dumnezeu a fost uimitoare. La începutul acestui Psalm, David s-a gândit că Dumnezeu a uitat pe poporul Lui și că l-a abandonat. Dar nu a rămas la acel gând, fiindcă și-a adus aminte […]

„Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.”

11 Ianuarie, 2017 Luca 5:8b „Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.” Apostolul Petru a trudit o noapte întreagă fără să prindă vreun pește, dar la cuvântul Domnului Isus, situația s-a schimbat radical. Au prins atât de mulți pești, încât abia au mai ajuns cu corăbiile la mal. Când a văzut Apostolul […]

Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.

10 Ianuarie, 2017 Eclesiastul 3:1 Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui. Înțeleptul Solomon a tras concluzia că tot ceea ce este pe acest pământ este sub controlul cuiva. Nu este nimic care să nu fie la timpul hotărât mai dinainte de Dumnezeu! Da, Dumnezeu le-a rânduit […]

Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic; ci că acum, ca totdeauna, Cristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea.

09 Ianuarie, 2017 Filipeni 1:20 Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic; ci că acum, ca totdeauna, Cristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Apostolul Pavel se afla în închisoarea din Roma când a scris aceste cuvinte. […]

Căci El este Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul păşunii Lui, turma, pe care o povățuieşte mâna Lui.

08 Ianuarie, 2017 Psalmul 95:7 Căci El este Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul păşunii Lui, turma, pe care o povățuieşte mâna Lui. Psalmistul a chemat poporul Lui Dumnezeu să cânte şi să-L laude pe Dumnezeu, căci El este un Dumnezeu mare şi nu-I nimeni ca El. Acest măreț şi minunat Dumnezeu era Dumnezeul lor, […]

Și, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul Lui Dumnezeu!”

07 Ianuarie, 2017 Ioan 1:36 Și, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul Lui Dumnezeu!” Doresc la toți cei care citiți aceste rânduri și purtați numele omului ce-a anunțat pe Mielul Lui Dumnezeu, vă doresc să aveți o viață devotată ca a Lui Ioan. Ioan Botezătorul a văzut pe Domnul Isus și […]

Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.

06 Ianuarie, 2017 Psalmul 62:5 Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. David a fost omul care nu s-a dat înapoi de la încrederea lui în Dumnezeu. Nu au fost ușoare bătăliile prin care a trecut, dar în toate el s-a încrezut în Dumnezeu. De tânăr a învățat să se […]