Uncategorized

Dragostea față de Dumnezeu se va răci

24 Iunie, 2015 Matei 24:12 Și din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci. Știați că azi în Qubeck în Canda se sărbătorește nașterea lui Ioan Botezătorul? Ei țin la exactitate. Domnul Isus s-a născut în noaptea din 24 spre 25 decembrie, iar Ioan Botezătorul s-a născut cu șase luni înainte, deci […]

Fiți cu ochii în patru…

23 Iunie, 2015 Exodul 23:20-23 Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum, și să te ducă în locul, pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea Lui şi ascultă glasul Lui; să nu te împotriveşti Lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci Numele Meu este […]

Motivul rătăcirii, necunoașterea Scripturii…

22 Iunie, 2015 Matei 22:29 Drept răspuns, Isus le-a zis: Vă rătăciți! Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea Lui Dumnezeu. Domnul Isus a fost pus față-n față cu Saducheii care nu credeau în suflet, duh, îngeri sau înviere. Ei au pus o situație penibilă în fața Domnului, de aceea El nu s-a angajat […]

Întărește-te și fi om…

21 Iunie 2015 Genesa 18:17-19 Atunci Domnul a zis: „Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?…Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic, şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să […]

Nu mai suntem ai noștri, ci ai Lui Dumnezeu

20 Iunie, 2015 1 Corinteni 6:19-20 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui […]

Un împărat încrezător în Dumnezeu

19 Iunie, 2015 2 Împărați 19:15 Doamne, Dumnezeul Lui Israel, care șezi pe heruvimi! Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărățiilor pământului! Tu ai făcut cerurile și pământul! De mult am îndrăgit acest împărat. Nu mi-a plăcut finalul lui, dar în timpul vieții a făcut lucruri mari și frumoase pentru Domnul. Nu a avut vremuri […]

Pom bun sau pom rău…

18 Iunie, 2015 Matei 7:16-19 Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade […]

Să ne încredem în Domnul nu în oameni

17 Iunie, 2015 Ieremia 17:7-8 „Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul. Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei nu se teme şi nu încetează […]

Niciodată singuri

16 Iunie, 2015 Ioan 16:30-32 Acum cunoaştem că ştii toate lucrurile şi n-ai nevoie să Te întrebe cineva; de aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu. „Acum credeţi?”, le-a răspuns Isus. „Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; […]

Eliberați pentru sfințenie

15 Iunie, 2015 Exodul 15:12-15 Tu Ţi-ai întins mâna dreaptă: şi i-a înghiţit pământul. Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit şi ai izbăvit pe poporul acesta; iar prin puterea Ta îl îndrepţi spre locaşul sfinţeniei Tale. Popoarele vor afla lucrul acesta şi se vor cutremura: apucă groaza pe filisteni, se înspăimântă căpeteniile Edomului, şi un […]