Leave a comment

Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.

06 Ianuarie, 2017

Psalmul 62:5

Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.

David a fost omul care nu s-a dat înapoi de la încrederea lui în Dumnezeu. Nu au fost ușoare bătăliile prin care a trecut, dar în toate el s-a încrezut în Dumnezeu. De tânăr a învățat să se încreadă în Domnul, atunci când turma lui a fost atacată de animale sălbatice. Apoi când a trebuit să meargă împotriva lui Goliat, David a dat dovadă de o puternică încredere în Domnul. Dar și atunci când Saul l-a urmărit cu gândul să-l omoare, David tot în Dumnezeu și-a pus încrederea. De la Dumnezeu i-a venit orice nădejde. Nu a fost nimeni ca David, care să fi fost mai încrezător ca el în Dumnezeu. El a trebuit să inspire pe cei care au mers cu el, de aceea David s-a uitat numai la Domnul pentru ajutor. Am început un an nou, de aceea îndemnul meu este ca noi toți să ne încredem în Dumnezeu și să nădăjduim în făgăduințele Lui. Să nu ne punem încrederea în noi sau în alți oameni, ci numai în Dumnezeu! El nu ne-a lăsat niciodată singuri. El a fost mereu cu noi și ne-a ocrotit prin orice situații am trecut. Dumnezeu nu se schimbă, ci rămâne mereu același! Să ne ajute Domnul ca și noi la fel ca și David să ne punem încrederea tot timpul numai în Dumnezeul mântuirii noastre, și să nădăjduim în promisiunile Lui minunate!

Leave a comment

Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru.”

05 Ianuarie, 2017

Iacov 4:15

Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru.”

Cuvintele scrise de Iacov sunt așa de clare pentru fiecare cititor. Cei care sunt copiii Lui Dumnezeu știu prea bine, că Dumnezeu este suveran și nimic din lumea aceasta nu se întâmplă fără voia Lui. Cred că toți credincioșii ar trebui ca la începutul unui an nou să ceară înțelepciune de la Dumnezeu să cunoască voia Lui și astfel fiecare s-o împlinească în viața lui. Când cel credincios se uită înainte peste anul nou, deși ar vrea să facă multe planuri, totuși oricât de bine le-ar face, el dorește ca voia Lui Dumnezeu să se întâmple în viața lui. Mai mult ca oricând, acum la început de an să ne obișnuim să cercetăm voia Lui Dumnezeu înainte de a face ceva! Să nu facem nici un pas fără El, ci zilnic să-L rugăm pe Domnul să fie cu noi și El să ne călăuzească pe calea Lui. Viața noastră este în mâna Lui Dumnezeu, dar atunci când Dumnezeu este scos din viața cuiva, desigur că acolo nu este binecuvântare. Dar la cei în viața cărora Dumnezeu este pe primul loc, voia Lui li se descoperă în fiecare zi. Aceștia nu planifică viitorul lor fără, ca în prealabil să-L consulte pe Domnul. Să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să nu facem nimic fără voia Lui, în nici o împrejurare a vieții noastre.

Leave a comment

Da, Tu ești lumina mea, Doamne! Domnul luminează întunericul meu!

04 Ianuarie, 2017

2 Samuel 22:29

Da, Tu ești lumina mea, Doamne! Domnul luminează întunericul meu!

David a îndreptat aceste cuvinte către Domnul cu convingerea că nu este altă lumină pe cărarea vieții lui, mai bună decât lumina pe care Dumnezeu o dă. David a cunoscut pe Domnul din tinerețe, iar la apusul vieții, poate chiar în ultima lui cântare, a recunoscut că lumina adevărată este Dumnezeu. În timpul vieții lui, David a avut multe momente de întuneric, dar Domnul a fost lumina lui chiar și în acele momente. În bezna sufletului lui, David a simțit cum s-a făcut lumină atunci când Dumnezeu a pătruns acolo. Câți dintre noi putem mărturisii ca și David? Este Domnul lumina noastră în fiecare clipă? Mai umblăm noi oare în întuneric? Domnul Isus ne-a declarat că El este lumina lumii, iar cine crede în El nu va umbla în întuneric! Dacă umblăm în lumină, atunci avem părtășie cu toți cei care umblă în lumină, iar sângele Domnului Isus ne curățește de orice păcat! Să ne rugăm ca Domnul să ne lumineze cărarea și în anul acesta și tot întunericul nostru să fie luminat de Dumnezeu! Chiar dacă vor veni momente de întuneric și în viața noastră, să ne încredem în Dumnezeu, Cel care este lumina adevărată, căci numai El poate să ne lumineze și să ne aducă pace și bucurie în suflet! Slavă Lui!

Leave a comment

Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți.

03 Ianuarie, 2017

Efeseni 5:15

Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți.

Apostolul Pavel a îndemnat pe credincioșii din Efes să fie atenți la umblarea lor pe acest pământ. La acest început de an doresc ca noi toți, care ne numim copiii Lui Dumnezeu, să fim mult mai atenți decât până acum la felul nostru de trăire. Sunt destul de mulți din aceia care umblă fără atenție pe drumul vieții și nu puține sunt accidentele spirituale! Cel credincios trebuie să umble prin Duhul Sfânt cu multă băgare de seamă, arătând de fapt în tot ce face înțelepciunea care vine de sus. Câte situații nu vor fi în anul acesta când ne vom izbi de propria noastră nebăgare de seamă? De câte ori ne vom împotmoli oare din pricina umblării ca niște neînțelepți? Să ne rugăm ca Domnul să ne ajute ca în fiecare zi să pornim și să umblăm cu mare atenție. Să ne dea Domnul multă înțelepciune să cunoaștem voia Lui și s-o împlinim în viețile noastre neîncetat. Să ne rugăm mereu ca El să ne ajute să umblăm cu mare băgare de seamă în orice situație din viața noastră, pentru a-I aduce slavă prin umblarea noastră de fiecare zi!

Leave a comment

Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul; El este ajutorul și scutul nostru.

02 Ianuarie, 2017

Psalmul 33:20

Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul; El este ajutorul și scutul nostru.

Pășind deja în noul an, mulți se uită cu îngrijorare la ceea ce se petrece în jurul lor. Psalmistul ne spune ceea ce ei, adică poporul Lui Dumnezeu au făcut: nădăjduiau în Domnul. Speranța lor a fost în Dumnezeu. Ce har minunat este pentru cei care, deși trăiesc în lume, nu se comportă ca lumea. Aceștia vor fi atenți, pentru că odată ce au murit față de întuneric, ei trebuie să lumineze calea la alții.. În jur sunt mii de oameni care au celebrat Crăciunul, Anul Nou, iar acum nu fac nimic! De ce oare? Speranța lor a fost poate în altă parte sau în altceva. Psalmistul nu avea alt scut, sau altă apărare, decât pe Dumnezeu. Dumnezeu le-a fost speranță, ajutor, scut, și protecție. Să ne rugăm ca Domnul să ne ajute ca și noi să nu ne punem nădejdea în altcineva, ci numai în Dumnezeu. Nu știm prin ce vom trece în anul acesta, de aceea să-L luăm pe Dumnezeu să fie ajutorul și scutul nostru. Să ne încredem doar în El, fiindcă El este singurul care cunoaște și vede tot drumul pe care fiecare din noi va trebui să-l parcurgem în acest an. Să nu căutăm ajutor în altă parte, ci numai la Domnul. Să stăm sub ocrotirea Lui Dumnezeu și în acest an, să nădăjduim numai în El, și să credem că prin orice încercare vom trece El este scutul și ajutorul nostru!

Leave a comment

Domnul să-ți fie desfătarea, și El îți va da tot ce-ți dorește inima.

01 Ianuarie, 2017

Psalmul 37:4

Domnul să-ți fie desfătarea, și El îți va da tot ce-ți dorește inima.

Psalmistul a scris aceste cuvinte inspirat de Duhul Sfânt, pentru ca toți copiii Lui Dumnezeu din toate generațiile să nu aibă altă desfătare decât în Domnul. Dumnezeu nu este împotrivă ca oamenii să fie desfătați, dimpotrivă El vrea că fiecare om să trăiască o viață din belșug, adică o viață plină de sevă! Dar experiența multora ne-a arătat că toți cei care s-au desfătat în lucrurile și plăcerile lumii, nu au fost niciodată pe deplin satisfăcuți. Bețivul vrea mai multă băutură, iar consumatorul de droguri sau de tutun nu se satură decât cu mai mult și mai mult. În noi este un suflet pus de Dumnezeu, suflet ce nu găsește plăcere decât doar în Dumnezeu. Orice altceva i-am da, orice altceva am pune acolo, nimic nu-i aduce desfătare decât numai Dumnezeu! Sufletul este din Dumnezeu, de aceea sufletul își găsește desfătarea doar în Dumnezeu, iar când în El îți este desfătarea, atunci Dumnezeu umple orice gol al inimii. El împlinește orice lipsește din viețile noastre. Să ne încredințăm viața în mâna Lui Dumnezeu și în acest an, făcând din Dumnezeu culmea bucuriei noastre. Să ne rugăm ca El să ne conducă pe fiecare din noi pe căile plăcute Lui în fiecare zi!

Leave a comment

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui!

31 Decembrie, 2016

Psalmul 118:29

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui!

Zilele acestui an s-au dus, dar Domnul a fost şi este plin de îndurare! S-au dus în zbor zilele acestui an, şi acum la sfârșit de an mă întreb, am dat oare ce am mai bun Lui Isus? Timpul, banii, atenția, devotamentul spre cine au fost îndreptate? Lui Dumnezeu sau lumii acesteia? El ne-a condus cu brațul Lui puternic şi nu ne-a lăsat niciodată singuri. El a fost cu noi chiar dacă uneori nu am văzut prezența Lui, El a fost lângă noi. El nu se poate să mintă. El este Dumnezeul adevărat şi drept! Psalmistul ne îndeamnă să-L lăudăm pe Domnul căci este bun! Bunătatea Lui Dumnezeu e neîntrecută! Oamenii buni au și clipe când nu mai sunt buni. Dumnezeu însă nu a fost nici o clipă fără bunătate. Bunătatea Lui e atât de mare cât este de mare Dumnezeu, iar Dumnezeu este de necuprins, deci şi bunătatea Lui e necuprinsă! Nu este nimeni ca El. El este singurul bun. Când cineva i-a spus Domnului Isus, “bunule Învățător,” El a răspuns, “de ce mă numeşti bun, unul singur este bun, Dumnezeu.” Da, într-adevăr doar Dumnezeu este bun. Slavă Lui Dumnezeu! La acest final de an putem privi şi la îndurarea Lui Dumnezeu care la fel este veşnică! Profetul Isaia a spus din partea Domnului că la fel cum un tată se îndură de copiii Lui, aşa se îndură şi Dumnezeu de noi. Eu cred că mai mult şi mai bine decât orice părinte, Dumnezeu îşi arată îndurarea față de copiii Lui! Să ne gândim la fel ca şi psalmistul, la bunătatea şi îndurarea Lui Dumnezeu, şi să venim înaintea Lui cu laude şi mulțumiri. El nu doreşte jertfele noastre, ci ascultarea noastră. Dumnezeu vrea ca noi să umblăm în căile Lui şi să facem voia Lui. Aşa cum Domnul în bunătatea şi îndurarea Lui veşnică ne-a luminat să venim la El, tot aşa ne luminează şi cărarea către cer. Zilnic ne-a luminat mintea şi duhul, ca să ascultăm de El şi de Cuvântul Lui şi în acest an. Cred că şi în noul an tot El ne va lumina cărarea şi mâna Lui bună ne va conduce. Să ne încredem în El şi să-L lăudăm cu psalmistul şi cu toți sfinții care ştiu că El este bun şi îndurarea Lui ține în veci!

Leave a comment

Doamne, Numele Tău rămâne pe vecie; Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam!

30 Decembrie, 2016

Psalmul 135:13

Doamne, Numele Tău rămâne pe vecie; Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam!

Numele Lui Dumnezeu este un Nume veșnic! El este Acel ce este veșnic, fără început și fără sfârșit. În creația Lui El a pus început și sfârșit, dar Ființa Lui este veșnică. Veșnicul Dumnezeu a luat chipul nostru în întruparea Domnului Isus și astfel noi am înțeles Cine este Dumnezeu. Veșnicia era și este un concept prea mare pentru mintea umană, dar prin întruparea Domnului Isus, omul a putut pricepe că cine crede în El va trăi veșnic. Omul nu se putea gândi nici la veșnicie până la Domnul Isus, dar acum nu numai că ne putem gândi, dar și avem veșnicia asigurată prin credința în Domnul Isus! Amintirea sau pomenirea Domnului Isus rămâne din generație în generație! Mai sunt doar două zile și se încheie și acest an, dar Domnul nu se schimbă, El rămâne același și în anul care vine. Pomenirea Lui dăinuiește, iar El continuă să fie Același plin de har și de dragoste pentru copiii Lui. Pomenirea Lui Dumnezeu o face fiecare generație prin proclamarea Cuvântului Său. Dumnezeu este cunoscut generației noastre fiindcă părinții noștri au ținut sus Cuvântul vieții. Generația după noi va avea pomenirea Domnului dacă noi vom ține sus Cuvântul Lui Dumnezeu! E trist că mulți din generația noastră, chiar creștini numindu-se, nu se poartă cu demnitate față de Domnul, ca să lase o pomenire frumoasă în urma lor. Numele Lui rămâne veșnic, și toți care-și pun încrederea în Numele Lui nu vor fi dați de rușine, ci vor rămâne veșnic cu Dumnezeu care este veșnic! Să ne rugăm pentru generația noastră ca moștenirea ce-o lăsăm copiilor noștri să fie o moștenire sfântă, o pomenire a Numelui Lui Dumnezeu! Prea mult ne ocupăm să le lăsăm copiilor lucruri care oricum se distrug, și neglijăm adevăratele valori! Domnul să ne dea lumină să mergem bine pe calea Lui!

Leave a comment

„Slavă Lui Dumnezeu în locurile prea înalte, și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.”

29 Decembrie, 2016

Luca 2:14

„Slavă Lui Dumnezeu în locurile prea înalte, și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.”

Cântarea îngerilor de acum două mii de ani de la nașterea Domnului Isus ne arată cât de mare a fost acest eveniment. Când vestea a venit în lume că s-a născut un Mântuitor, nu mulți oameni și-au dat seama ce înseamnă acest lucru. Ciobanii au ascultat mesajul îngerului, dar nu cred că au înțeles prea mult. Chiar după ce-au văzut pruncul, nu cred că toate întrebările lor au găsit răspunsul potrivit. Îngerii însă știau cine este Domnul Isus și ce schimbare majoră a făcut ca să fie Mântuitor. El, veșnic Fiul slavei, El eternul Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, era mereu adorat de îngeri. Când El a intrat în lumea oamenilor prin concepția miraculoasă, și apoi a fost născut la fel ca toți oamenii, îngerii au izbucnit în cântarea lor de laudă! Ei pricepeau că omul care a fost înșelat și aruncat afară din grădina Edenului, prin Domnul Isus se va putea întoarce înapoi la pomul vieții. Îngerii și-au dat seama de magnitudinea evenimentului venirii Domnului Isus în lume și de aceea au dat slavă Lui Dumnezeu. Desigur că orice se petrece în acest univers, totul este în planul Lui, și în ultimă instanță, totul se petrece pentru slava Lui Dumnezeu. Îngerii au cântat însă și despre pacea care trebuie să fie între oamenii plăcuți Lui Dumnezeu. La ce oameni s-au referit îngerii? Cum erau, sau cum sunt oamenii plăcuți Lui Dumnezeu? Dumnezeu Tatăl a spus despre Domnul Isus că în El Își găsește toată plăcerea, deci cine trăiește ca Domnul Isus este un om plăcut Lui Dumnezeu. Dar cine trăiește oare cum a trăit Domnul Isus? Dacă Duhul Lui Dumnezeu este în noi, atunci noi suntem aceia care trăim cum a trăit Domnul Isus, și noi suntem plăcuți Lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca El să pună tot mereu pacea Lui în noi, ca apoi noi să trăim în pace cu toți oamenii plăcuți Lui Dumnezeu!

Leave a comment

Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, și care erau întocmai cum li se spusese.

28 Decembrie, 2016

Luca 2:20

Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, și care erau întocmai cum li se spusese.

După ce păstorii s-au dus la Betleem și au văzut pe Pruncul din iesle, drumul spre turmele lor a fost plin de laude și slavă către Dumnezeu. Tot ce au auzit și au văzut era exact așa cum li se spusese. De fapt, nimic din ceea ce Dumnezeu spune nu poate fi altfel. El ce promite, și face. Nu sunt promisiuni pe care Dumnezeu să nu le împlinească. Multe s-au împlinit, altele se vor mai împlini, dar ceea ce nu a promis nu se va împlini chiar dacă noi am vrea așa ceva. Păstorii fiind primii martori ai nașterii Domnului Isus au spus celor din Betleem ce au văzut. Pentru ei a fost suficient! Ce facem noi cei din generația aceasta? Suntem noi la fel ca ei? Continuăm noi oare lauda și slăvirea Lui Dumnezeu fiindcă Cuvântul Lui s-a împlinit așa de exact? Să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să mergem și noi cântând și lăudând pe Domnul pentru minunea întrupării Domnului Isus și pentru mântuirea adusă neamului omenesc! Acum două mii de ani a venit lumina! De ce mai sunt oare așa de mulți care încă umblă în întuneric? Ar fi păcat odată ce-a venit lumina, să mai umble oamenii în întuneric! Vă chem pe toți să veniți la lumina care a venit din cer și să umblăm în lumină în fiecare zi pentru slava Lui.