1 Comment

Și au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, și am venit să ne închinăm Lui.

27 Decembrie, 2016

Matei 2:2

Și au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, și am venit să ne închinăm Lui.”

După nașterea Domnului Isus, magii din Răsărit au mers la Ierusalim să-L caute pe împăratul de curând născut al Iudeilor. Dar El nu era în Ierusalim, ci la Betleem. Ei au văzut steaua și s-au lăsat conduși de ea până au găsit pe Domnul Isus! Steaua a fost cu ei până când s-a oprit deasupra locului unde era Isus. După ce L-au găsit, magii au fost conduși de Dumnezeu pe un alt drum. De atunci și până astăzi oamenii au căutat să vadă pe Împăratul, adică pe Isus. Cei ce au căutat cu stăruință, L-au găsit. Unii s-ar fi descurajat după cele auzite de la Irod. Ei nu s-au descurajat, ci au făcut cercetările necesare pentru a-L găsi. Alții ar fi raportat poate lui Irod unde este Isus, dar acești magi nu au făcut așa ceva. Cei ce astăzi vor să-L găsească, se lovesc de o problemă. Domnul Isus Cristos nu mai este în lume în mod vizibil, dar noi creștinii suntem singurii reprezentanți ai Lui pe care oamenii pot să-i vadă. Stele nu mai apar să conducă oamenii la Domnul Isus, creștinii sunt singurii care au privilegiul și datoria de a-i conduce pe oameni la Domnul Isus. Sunt însă oare creștinii o bună reprezentare a Domnului Isus? Ne dăm noi toate silințele pentru a face imaginea Sa tot mai frumoasă în lume? Suntem noi oare stele care să-i conducem pe oameni la Cristos? Suntem în ultimele zile din anul 2016. Zilele au trecut una după alta și s-au dus în trecut. Unele au fost însorite, altele au fost pline de nori. Unele au fost demne de ținut minte, altele vrem să le uităm pentru totdeauna. Toate s-au dus! Un alt an va începe în curând. Vom căuta noi pe Domnul Isus mai mult? Vom arăta altora calea spre El mai mult? Înțelepții L-au căutat și credem că și astăzi înțelepții Îl mai caută pe Domnul Isus. Să ne dea Domnul harul înțelepciunii sfinte pentru a căuta pe Domnul în orice vreme! Să ne rugăm ca El să ne dea harul să fim buni reprezentanți ai Domnului Isus, ca cei ce ne văd să dea slavă Tatălui nostru care este în ceruri.

Leave a comment

Maria păstra toate cuvintele acelea, și se gândea la ele în inima ei.

26 Decembrie, 2016

Luca 2:19

Maria păstra toate cuvintele acelea, și se gândea la ele în inima ei.

Păstorii din câmp au mers în grabă la Betleem să vadă dacă nu au avut vreo vedenie, sau dacă este realitate ceea ce au auzit de la înger. Ei au văzut pe copilașul culcat în iesle, pe Iosif și pe Maria. După ce i-au văzut le-au povestit ceea ce i-a determinat să meargă la ei. Maria păstra aceste cuvinte și se gândea la ele în inima ei. Se pare că Maria a fost destul de tânără, dar slujba ce i-a fost dată de Dumnezeu a maturizat-o în așa măsură încât ea păstra cuvintele spuse despre pruncul Isus, și se gândea la acele cuvinte. Ieri a fost Crăciunul, zi în care toți creștinii au auzit Cuvântul Lui Dumnezeu și i-au adus laudă Lui Dumnezeu pentru Darul Lui nespus de mare. Oare toți creștinii au păstrat Cuvântul auzit și se vor gândi la el în inima lor, sau vor da voie grijurilor și plăcerilor din lumea aceasta să le fure Cuvântul? Foarte multe din cuvintele auzite de noi se pierd în mulțimea gândurilor noastre, și apoi ne mirăm cum de suntem înfrânți în lupta vieții. Psalmistul David spunea că el cugetă la Legea Domnului zi și noapte. Dar nici un alt om din Biblie nu a fost numit „om după inima Lui Dumnezeu,” ci numai el! Dacă vrem să fim oameni după inima Lui Dumnezeu, atunci când citim sau auzim Cuvântul Lui Dumnezeu, să-l păstrăm în inimile noastre și apoi să ne gândim la el tot mereu. Maria a păstrat cuvintele despre Fiul Lui Dumnezeu, și a meditat la ele. Să facem și noi la fel nu doar astăzi, ci în fiecare zi pentru a crește tot mai mult în asemănare cu Domnul Isus!

Leave a comment

Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un fiu. Și el i-a pus numele Isus!

25 Decembrie, 2016

Matei 1:25

Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un fiu. Și el i-a pus numele Isus!

În urmă cu peste două mii de ani, Domnul Dumnezeu a dăruit lumii pe Fiul Său, adică pe Domnul Isus Cristos! Astăzi lumea creștină celebrează Crăciunul. Evanghelistul Matei a scris despre felul cum îngerul l-a anunțat pe Iosif ce să facă cu privire la Maria și pruncul venit de sus. Admirabil om a fost Iosif, omul neprihănit pe care Dumnezeu l-a ales să aibă grijă de Fiul Său în anii copilăriei. Când îngerul i-a spus lui Iosif s-o ia pe Maria, el nu a zăbovit, ci a ascultat imediat. Apoi a stat lângă ea și a îngrijit-o până ce ea a născut un fiu. Iosif i-a pus numele Isus, nume pe care îngerul i l-a spus atât lui, cât și Mariei. Ce moment a fost acel moment! Isus a venit în lume, deci lumea are un Salvator. Infinitul s-a limitat pe Sine Însuși și a luat chipul oamenilor făcându-se asemenea nouă. Anii s-au dus, dar oamenii tot mai celebrează acel moment unic în istoria universului. Ce facem noi oare? Celebrăm cu bucuria că avem un Mântuitor, care ne conduce viața în fiecare clipă? Să ne închinăm Domnului Isus cu bucurie și să-I dăm slavă Lui Dumnezeu pentru Domnul Isus și marea mântuire ce ne-a adus-o El! Să spunem la toți oamenii că Isus este Domnul! Fie ca acest Nume să fie mereu pe buzele noastre și mereu să-L proslăvim!

Leave a comment

În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.

24 Decembrie, 2016

Luca 2:1

În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.

Dumnezeul cerului și al pământului a condus întregul univers cu atâta înțelepciune încât nici un amănunt nu a fost lăsat pe dinafară. Domnul Isus trebuia să se nască în Betleem, iar mama lui, Maria, era în Nazaret. Nimic în lumea aceasta nu ar fi putut s-o determine pe tânăra Maria să călătorească la Betleem. Starea ei nu era de călătorit, iar așteptările trebuie că au fost extrem de mari. Îngerul i-a spus că fiul ei este de fapt Fiul Lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a făcut concepția posibilă, de aceea curiozitatea și anticiparea era dincolo de dorința de a călători la Betleem. Nu era nici Iosif și nici Maria interesați în vreo conspirație să meargă de bună voie la Betleem, ca să împlinească vreo profeție. Dumnezeu însă, în marea Lui înțelepciune, a aranjat ca împăratul Romei să dorească să-și numere populația imperiului, tocmai în acea vreme. Atunci când era cel mai potrivit, Cezar August a dat poruncă ca toată lumea să fie înscrisă. Porunca de la Roma nu era plăcută celor din Israel, dar trebuia împlinită. Iosif a luat pe Maria și au plecat la Betleem. Luca nu scrie dacă s-a discutat în prealabil să meargă sau să nu meargă, el scrie doar că amândoi s-au îndreptat spre Betleem, deoarece erau din casa și seminția lui David. Ce măreț a lucrat Dumnezeu! Porunca a fost dată la timpul potrivit. Ei s-au dus la Betleem, iar când au ajuns acolo, nici mai devreme nici mai târziu, s-a împlinit vremea când trebuia Maria să nască! Multe din așa numitele “coincidențe” din viața noastră nu sunt de fapt coincidențe, ci este providența Lui Dumnezeu. El orchestrează toate lucrurile în așa fel încât toate lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu! Nu arăta deloc bine ca Iosif să fie obligat să plece la Betleem cu Maria gata să nască un copil foarte special, dar din punctul de vedere al Lui Dumnezeu așa a fost mai bine. Mai târziu și Maria și Iosif au înțeles că nu a fost o întâmplare recensământul, ci a fost planul Lui Dumnezeu! Prin multe situații asemănătoare am trecut sau vom trece și noi. De aceea să ne încredem în El căci El știe soarta noastră, El ne-a făcut și nimeni nu ne cunoaște mai bine decât El. Să mergem smeriți pe urmele Lui și să-I dăm slavă că a venit jos pe pământ să ne mântuiască și să ne facă copiii Lui!

Leave a comment

El va fi pacea noastră!

23 Decembrie, 2016

Mica 5:5a

El va fi pacea noastră!

Profetul Mica ne-a scris că Domnul Isus se va naște în Betleem, dar nu s-a oprit acolo, ci a continuat să ne scrie ce va reprezenta Cel ce se va naște în Betleem. Profetul a văzut în viitor că Domnul Isus va fi pacea lor. Dar Domnul Isus nu a fost primit de popor, iar pacea care El le-ar fi adus-o a căzut peste noi neamurile. El a surpat zidul care ne-a despărțit de Tatăl, și prin Domnul Isus avem calea deschisă către Dumnezeu! Cei care am intrat la Tatăl am gustat și gustăm zilnic din pacea Lui. Domnul Isus a adus pacea pe pământ atunci Când El a venit. Pacea Lui a pus capăt vrăjmășiei dintre Dumnezeu și om. Numai prin pacea lui Dumnezeu ne-a primit și ne primește înaintea Lui. Pacea Lui a pus liniște în inimile noastre. Cei care nu-L au pe El nu au pace, căci pacea doar prin El se primește! Pacea Lui ne-a învățat să trăim în pace cu toți oamenii, atât cât atârnă de noi. În pace și liniște va fi mântuirea noastră a spus profetul Isaia, iar împlinirea a venit atunci când Împăratul păcii a venit în lumea conflictelor și a războaielor. El este pacea noastră. Mă rog ca pacea Lui să fie în inima noastră a tuturor, prin toate încercările prin care vor trece și azi.

Leave a comment

Și tu Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel, și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.

22 Decembrie, 2016

Mica 5:2

Și tu Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel, și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.

Ieri a fost prima zi de iarnă. Cei care nu aveți zăpadă nu plângeți după ea, iar cei care o aveți, gândiți-vă că alții ar vrea să o aibă. Profetul Mica a vestit locul nașterii Domnului Isus. Domnul Isus a venit în lume pentru ca lumea să aibă pe cineva care să le fie conducător. Acel Cineva nu este de origine umană, ci originea Lui se duce dincolo de vremurile străvechi. Domnul Isus nu este din lumea unde este timp, ci El este din lumea veșniciei! Faptul că Betleemul era mic nu L-a împiedecat pe Dumnezeu să trimită pe Domnul Isus tocmai acolo. Din Betleem a răsunat vestea peste tot pământul, că s-a născut un Mare Mântuitor, adică Domnul Isus! Profeția lui Mica s-a împlinit așa de minunat! Dumnezeu a aranjat ca Maria și Iosif să fie în Betleem pentru perioada când a trebuit să se nască Domnul Isus. El poate aranja orice lucru și din viața noastră să se împlinească la timpul Lui și după planurile Lui! Să ne încredem în Dumnezeu că El știe și cunoaște fiecare situație din viața noastră și la timpul hotărât de El va face fiecare lucru frumos la timpul lui, aducând celor neprihăniți, adică copiilor Lui, numai bucurie. Să-I dăm slavă Lui Dumnezeu neîncetat pentru Cel ce-a venit din Betleem să fie Mântuitor și Domn în viețile noastre!

Leave a comment

Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr.

21 Decembrie, 2016

Ioan 1:14a

Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr.

Sărbătoarea nașterii Domnului Isus este sărbătoarea care celebrează venirea Domnului nostru în lume! Dacă doi dintre Evangheliști dau detalii cu privire la nașterea Domnului, Marcu nu spune nimic, iar Ioan privește dincolo de miracolul nașterii în sine, la miracolul întrupării Logosului veșnic. Ioan inspirat de Duhul Sfânt a scris cu atâta profunzime adevărul că Logosul etern s-a făcut trup. Pe Ioan nu l-a interesat cum s-a întâmplat acest lucru, și dacă cineva va pricepe îndeajuns acest adevăr. El l-a scris așa cum Duhul Sfânt i l-a revelat, iar cei care nu-l vor crede, vor da socoteală nu lui, ci Lui Dumnezeu. Acest mare adevăr trebuie acceptat prin credință, și doar prin credință se poate ajunge la mântuire. Cuvântul e Domnul Isus, Iar Domnul Isus s-a făcut asemenea oamenilor, adică a luat trup ca al nostru, ca în felul acesta să poată muri pe cruce. Trăirea Lui printre oameni a fost plină de har și de adevăr. Doar generația care a trăit cu El poate spune ce a însemnat ca El să fi fost fizic între ei. Noi pricepem doar prin credință acest mare adevăr al trăirii Domnului Isus, și credem că n-a trăit nimeni ca El, dar cei care au Duhul Sfânt în ei, vor trăi și ei ca Domnul Isus. Nu știu cum vă petreceți Crăciunul, probabil în casele de rugăciune, cântând și ascultând cântări spre slava Celui ce s-a născut acum două mii de ani. Mă rog ca toți creștinii să ne concentrăm asupra faptului că El a venit în trup între noi și a locuit plin de har și de adevăr. Să nu lăsăm să fie doar o simplă repetare a unor vechi tradiții, ci să fie o nouă adâncire în taina întrupării! El, Logosul etern, S-a limitat la nivel de copilaș, și aceasta fiindcă ne-a iubit așa de mult și a vrut să ne răscumpere! Slavă Lui!
Să-I cântăm cu bucuria în suflet și să ne închinăm cu adevărat înaintea Lui, nu numai la Crăciun, ci în fiecare zi!

Leave a comment

Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul Său.

20 Decembrie, 2016

Luca 1:68

Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul Său.

Preotul Zaharia a lăudat pe Domnul pentru darul frumos dat familiei lor. Ioan s-a născut în mod miraculos ca să fie premergătorul Domnului Isus. Zaharia a înțeles că acest copil avea un destin deosebit, de aceea el a asociat răscumpărarea poporului Israel cu nașterea lui Ioan. În cuvintele lui, el a binecuvântat pe Domnul Dumnezeu pentru cercetarea și răscumpărarea poporului Său. Dar cercetarea nu s-a oprit la nașterea lui Ioan. În șase luni de la acel eveniment urma să se nască un alt copil, dar acel copil nu avea origine umană, ci divină. El va face o cercetare mai adâncă, și apoi El va aduce răscumpărarea. Au trecut mulți ani de la Sinai, când răscumpărarea s-a făcut prin sângele animalelor aduse ca jertfe. Deși era o ispășire completă, ea trebuia repetată în fiecare an. Acum însă se va arăta o răscumpărare permanentă, unică și nerepetabilă. Domnul Isus își va da viața ca să ne-o răscumpere pe-a noastră. Noi trăim de partea cealaltă a Golgotei, așa că răscumpărarea o vedem deja realizată, și este la dispoziția fiecăruia care crede. Zaharia a fost de partea cealaltă a crucii, de aceea el vedea răscumpărarea în curs de a se împlini. Deși nu a văzut-o realizată, el a binecuvântat pe Dumnezeu pentru ce va fi. Îl slăvim noi oare pentru ceea ce deja avem? El ne-a răscumpărat de sub blestem și moarte. El ne-a scos de sub osânda păcatului și ne-a pus picioarele pe stâncă. Să ne închinăm smeriți înaintea Lui și să-I aducem prinos de mulțumiri, slăvindu-L în eterne fericiri!

Leave a comment

Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.

19 Decembrie, 2016

Luca 2:3

Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.

Zilele dinaintea Crăciunului au fost și sunt zile de călătorie și multă alergare. Oamenii sunt într-o permanentă frământare, iar pregătirile sunt din ce în ce mai sofisticate. În Israel a ajuns decretul de la Roma ca toți să se înscrie, și astfel oamenii s-au dus fiecare în cetatea lui. Ce forfotă a mai fost atunci! Din fiecare direcție venea cineva. În fiecare direcție mergea altcineva. Oamenii se duceau să se înscrie și apoi se întorceau să-și vadă de treburile lor. Nimeni nu și-a pus problema că Iosif și Maria vor lipsi mult timp din Nazaret. Toți au crezut, ca și ei, că se duc și se înscriu,și apoi poate… că reușesc să se întoarcă pentru ca Maria să nască acasă…dar nu a fost așa! Iosif și Maria au avut surprize noi când au ajuns la Betleem. Acolo nu au găsit un loc pentru naștere, decât într-un staul. Apoi a venit peste ei pericolul mare al pierderii copilului minune. Irod nu a acceptat să se nască alt rege în țara lui. Iosif și Maria nu au luat pruncul să se ducă la Nazaret, fiindcă au fost direcționați de un înger să meargă în Egipt…Suntem la o săptămână înainte de Crăciun. Nu ne cheamă nimeni să ne ducem să ne înscriem în satul sau orașul în care ne-am născut. În vremurile noastre vin acasă cei care vor să ne numere! Cum ne pregătim noi de Crăciun? Meditând la frământarea de acum două mii de ani să ne uităm la noi și să vedem unde ne ducem noi? Spre ce alergăm noi? Să ne ajute Domnul ca toți să alergăm la ieslea Lui și să ne închinăm cu bucurie înaintea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos!

Leave a comment

Și Maria a zis: „Sufletul meu mărește pe Domnul!”

18 Decembrie, 2016

Luca 1:46

Și Maria a zis: „Sufletul meu mărește pe Domnul!”

După ce îngerul i-a spus marea veste, Maria s-a dus în munți la Elisaveta și Zaharia. Acolo ea a compus marea ei cântare de laudă pentru Dumnezeu. În loc de plângere, Maria a avut cuvinte de laudă, cuvinte care au izvorât din inima ei curată și ascultătoare de Domnul. Sufletul ei Îl mărea pe Domnul, recunoscând că nu este altcineva vrednic de laudă, ci doar Domnul merită lauda și prea mărirea din partea celor ce cred în El! A mări pe Domnul înseamnă a spune despre măreția numelui Lui Dumnezeu! De două mii de ani, milioane și milioane de creștini au lăudat și-L laudă pe Domnul pentru marea Lui îndurare. Maria nu a știut și nici nu a înțeles mare lucru despre misiunea ei, dar încrezătoare în Domnul, ea a dat sufletului ei voie să mărească pe Domnul! Ce facem noi oare? Atunci când nu înțelegem anumite lucruri, când în loc de descoperire primim mesaje neclare, Îl mai mărim noi oare pe Domnul? Astăzi vom merge iarăși în casa Domnului, de aceea îndemnul meu este ca toți să mergem cu inima gata să cânte laudă Domnului. Să cerem de la Domnul har bogat peste tot ceea ce El vrea să facem pentru Numele Lui!